písemná práce

 
ŠTIAVNICKÉ VRCHY
ŠTIAVNICKÉ VRCHY BŘIDLICE, HOUBY A RÁJ BŘIDLICE, HOUBY A RÁJ ŠTIAVNICKÉ VRCHY ŠTIAVNICKÉ VRCHY BŘIDLICE, HOUBY A RÁJBŘIDLICE, HOUBY A RÁJ BŘIDLICE, HOUBY A RÁJ BŘIDLICE, HOUBY A RÁJ
PROŽITEK AKUTNÍ INTOXIKACE KANABIS

 

Marihuana je droga získávaná z rostliny konopí (kanabis). Mezi všemi rostlinami, které kdy člověk pěstoval, nebyla pravděpodobně žádná velebena a zároveň pranýřována tolik jako konopí.

Svou práci začnu poměrně zeširoka: rostlinou konopí, jejím botanickým popisem, a její historií a současností. Potom se přes různé formy drogy z ní získávané dostanu k principům působení, rizikům jejího užívání, neopomenu ani osobnost uživatele, a teoretickou část zakončím přehledem rozšíření jejího užívání v současnosti.

V praktické části budu nejprve věnovat pozornost kvalitativním výzkumným metodám, abych se tak pokusil zarámovat mnou použité postupy. A konečně v závěru při popisu prožitku akutní intoxikace kanabis provedu syntézu informací získaných z literatury a z vlastního výzkumu.

Tím, že pochopíme, staneme se tolerantnějšími a zároveň schopnějšími pomoci.
 

 

Napište mi: patizon@volny.cz
 

Počet přístupů od 13.10.2002:

   

 

WebZdarma.cz